انباشتگی تلرانس های هندسی

در این پست، خواهیم دید که تحلیل تلرانس مجموعه های مونتاژی که قطعات تشکیل دهنده آن، دارای تلرانس گذاری هندسی هستند تا چه حد پیچیده بوده و تحلیل آن جهت استخراج اندازه مینیمم و ماکزیمم Gap به چه میزان وابسته به اطلاعات و تجربه طراح در اعمال تلرانس های حدی و هندسی قطعات می باشد.

به عبارت دیگر به این نتیجه مهم پی خواهیم برد که آموختن مبحث مهم و اساسی GD&T تنها مقدمه ای است جهت آموختن و بکار بستن تکنیک های تحلیل تلرانسی در مجموعه های بزرگ صنعتی جهت رسیدن به بهترین عملکرد با بازترین تلرانس که در دنیای تکنولوژیک و رقابتی امروز به آن بالاترین کیفیت با کمترین هزینه اطلاق می شود.

لذا اگر در مراحل ابتدایی آموزش GD&T و در مبحث مزایای استفاده از استاندارد GD&T ادعا می کنیم که این استاندارد قادر است تا در صورت استقرار صحیح در یک سازمان، به تولید کمتر از ۴ قطعه خراب در هر یک میلیون تولید برسد ( اصل ۶σ ) گزافه گویی نکرده ایم.

در این پست قصد نداریم، تحلیل تلرانس های هندسی را آموزش دهیم چرا که امکان آموزش آن در فضای مجازی و با ابزارهای ساده وجود ندارد بلکه مستلزم استفاده از ابزارهای کمک آموزشی مدرن و مناسبی است که تنها در کلاس های آموزش حضوری، امکان پذیر است. بلکه در این پست مثال هایی از تحلیل تلرانس هندسی مطرح خواهیم کرد تا شما همراهان گرامی را با حساسیت و ارزش آن در تولید و خلاء آن در صنعت کشور آشنا نماییم به امید آنکه توسط شما عزیزان هر چه سریعتر اهمیت استفاده از آن در صنعت کشور عزیزمان نهادینه گردد.


همانگونه که در شکل زیر ملاحظه می کنید مجموعه مونتاژی از قطعاتی تشکیل شده که بر روی آنها فقط تلرانس حدی اعمال گردیده و ما قصد داری تا همانند تحلیل تلرانس های حدی و یک بعدی انباشتگی تلرانس های حدی را در محاسبه مقدار مینیمم و ماکزیمم Gap بدست آوریم.

22

اما همانگونه که میدانیم قطعات صنعتی، اصولاً سه بعدی هستند و خطای ابعادی آنها نیز در هر سه بعد  وجود دارد. بنابراین طبق اصول آموزشی استاندارد GD&T اعمال تلرانس گذاری حدی، هرگز  قادر به توصیف کلیه خطا های موجود نیستند و لذا صبق تصویر فوق، تحلیل تلرانس های حدی قطعات و نتایج حاصل از آن، هرگز با داده های واقعی همخوانی نخواهد داشت.

از این رو فلسفه پیدایش مباحث و استاندارد GD&T در یک قرن اخیر توجیه می گردد و به تبع آن در تحلیل انباشتگی تلرانس های ابعادی قطعات و مجموعه های مونتاژی، تحلیل تلرانس های هندسی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

در ادامه با ما همراه باشید…..

مرجع تخصصی آموزش و ارائه خدمات GD&T و پرینت 3 بعدی